Støt badet

Kragelund Svømmebad har brug for dig

Kragelund Svømmebad drives uden offentligt tilskud. Derfor er den lokale opbakning en vigtig forudsætning for at drive badet.

Se mere om, hvordan du kan bakke op om badet som støttemedlem, sponsor eller frivillig medarbejder.