Frivillig

Sådan bliver du frivillig medarbejder ved Kragelund Svømmebad

Alt arbejde omkring Kragelund Svømmebad varetages af frivillige. Hverken det store korps af livreddere eller det øvrige personale, som gør rent, passer kiosk, adminstration eller teknik modtager noget vederlag for deres arbejde. Til gengæld har vi det hyggeligt og gør samtidig vores for, at vi kan bevare badet.

Badet uddanner sine egne livreddere. Livredderne får et grundkursus i livreddende førstehjælp og skal desuden hvert år aflægge en simpel bassinprøve. Vil du vide, hvordan du bliver livredder, så kontakt bestyrelsen.

Svømmebadet er åbent rigtig mange timer i løbet af en sæson, og vi kan altid bruge flere medarbejdere til de forskellige opgaver. Har du lyst til at give nogle timer af din fritid for at støtte badet, er du ligeledes velkommen til at kontakte bestyrelsen