Sponsor

Støt Kragelund Svømmebad – og gør din virksomhed synlig i lokalsamfundet!

Svømmebadet bliver støttet med 50.000 kr. hvert år fra Silkeborg Kommune, men da der er store omkostninger forbundet med at holde et svømmebad kørende, er vi nødt til samtidig lokalt at finde alternative indtægtskilder – blandet andet i form af sponsorer. 

En sponsoraftale med Svømmebadet koster 2.000 kr årligt. Aftalen fornyes automatisk hver år, og faktureres forud hvert år i Januar, men kan opsiges indenfor 30 dage efter modtagelse af opkrævning.

For din sponsoraftale, bliver dit navn og logo vist på vores to info skærme i Svømmebadet, den ene ved indgangen og den anden i kiosken, på vores hjemmeside og vi reklamere for din virksomhed på vores Facebook side, mindst en gang om året.

Du modtager derudover 20 sponsor billetter (adgangs billet), som du f.eks. kan udlodde til dine kunder, ansatte eller familie. Du kan også vælge at veksle alle billetter til en valgfri udlejning af Svømmebadet (dag / aften / weekend), hvor du kan afholde et privat arrangement.